Regulamin sklepu internetowego PROTAPE

Obowiązujący w wersji aktualnej od dnia 1.06.2023

Poniższy regulamin sklepu internetowego definiuje zasady dokonywania zakupów i zwrotów na zasadzie umowy zawieranej pomiędzy Klientem a firmą Protape.pl (zwanej dalej Sprzedającym).

§ 1

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Protape.pl

 1. Każdy Klient zainteresowany skorzystaniem z oferty Sprzedającego jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu sklepu internetowego PROTAPE. 
 2. Zaakceptowanie warunków Regulaminu jest procesem dobrowolnym, jednak obowiązkowym w celu złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy poszczególnych produktów odpowiadały rzeczywistości. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów marki PROTAPE mogą być udzielane dodatkowo na życzenie Klienta.
 4. Informacje oraz zdjęcia prezentowane w ofertach produktowych sklepu internetowego mają charakter poglądowy i nie stanowią formalnego zawarcia umowy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (na mocy art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z polskim prawem i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. 

§ 2

Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Sprzedającym jest złożenie zamówienia przez Klienta.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest stworzenie profilu (Konta) Klienta. Przy uzupełnianiu danych do Konta Klienta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych/firmowych i potwierdzenie ich za pomocą rejestracji przez adres e-mail podany w formularzu. Założenie Konta, jak i jego późniejsze utrzymanie w bazie danych Klientów jest bezpłatne.
 3. Klient ma dostęp do podanych przy rejestracji danych, a także pełną możliwość ich modyfikacji w celu prawidłowej realizacji usługi przez Sprzedającego (dotyczy to przede wszystkim aktualizacji danych osobowych). 
 4. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu sklepu internetowego i stosowania się do jego wytycznych.

§ 3

Zasady składania zamówień w sklepie internetowym Protape.pl

 1. Klient samodzielnie kompletuje zamówienie po zalogowaniu się na własne, zarejestrowane zgodnie z par. 2 Konto Klienta.
 2. Klient wybiera z oferty interesujący go produkt lub produkty i dodaje je do Koszyka pojedynczo, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zakupu. Dla każdego produktu Sprzedający udostępnia różne opcje dodatkowe, w tym możliwość wyboru liczby sztuk produktu w danym zamówieniu.
 3. Klient dokonujący zamówienia na wykonanie taśmy samoprzylepnej z nadrukiem zobowiązany jest do załączenia grafiki z logo/tekstem/innymi informacjami, która ma być umieszczona na powierzchni taśmy. W przypadku zamawiania kilku odrębnych wariantów taśm, grafika musi być dołączona odrębnie do każdego rodzaju produktu. 
 4. Dołączając grafikę do składanego zamówienia Klient potwierdza, że posiada do niej prawa majątkowe. Treści zamieszczone w grafice nie mogą naruszać przepisów polskiego prawa.
 5. Umieszczenie wybranego produktu w Koszyku Klienta następuje po wybraniu polecenia „Dodaj do koszyka”.
 6. Klient ma stały podgląd swojego Koszyka Zakupowego i możliwość modyfikowania poszczególnych elementów zamówienia – do momentu zaakceptowania jego zawartości i przejścia do płatności za zamówienie. 
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości Koszyka i poprawności zaznaczonych opcji dodatkowych oraz dołączonych grafik. Po zamknięciu transakcji nanoszenie jakichkolwiek zmian w zamówieniu będzie niemożliwe.
 8. Po skompletowaniu zawartości Koszyka i sprawdzeniu poprawności względem zapisanych w nim produktów niezbędne jest potwierdzenie zakupu – poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”. Klient zostanie przeniesiony do formularza płatności oraz wyboru metody wysyłki. 
 9. Po zaznaczeniu przez Klienta wybranej metody płatności możliwe jest przekierowanie do zewnętrznego systemu usług płatniczych, odpowiedniego dla danego dostawcy (przelew bankowy, BLIK i podobne).
 10. Prawidłowo złożone zamówienie i dokonanie płatności zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością elektroniczną przesłaną przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta, podany przy rejestracji Konta.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zawierając umowę sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wskazanych w zamówieniu, w czasie podanym przy wybranej ofercie produktowej. O kolejnych etapach realizacji zamówienia Klient informowany jest poprzez wiadomości e-mail i/lub stosowne komunikaty rejestrowane w należącym do niego Koncie Klienta.
 3. W związku z koniecznością personalizowania produktów zamówionych przez Klienta (personalizacja realizowana jest poprzez naniesienie indywidualnego nadruku na powierzchnię taśmy) zamówione wyroby nie podlegają zwrotowi.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak odebrania przesyłki przez Klienta – brak odbioru nie jest równoznaczny z możliwością zwrotu płatności za zamówienie.

§ 5

Koszt łączny zamówienia

 1. Obowiązująca cena za produkt podawana jest przy każdym wyrobie w formule pomnożonej o liczbę sztuk (minimalne zamówienie to 36 sztuk taśmy pakowej). 
 2. Po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu zapłaty Klient otrzymuje podgląd łącznego kosztu zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu internetowego Protape.pl zawierają wliczone opłaty podatku VAT i podawane są w polskich złotych.
 4. Ewentualne opłaty za opcje dodatkowe do zamówienia zostają wliczone do podsumowania w Koszyku Klienta.

§ 6

Zasady dokonywania płatności za zamówienie i koszty dostawy

 1. Sprzedający zapewnia Klientowi możliwość skorzystania z różnych metod płatności:
 • szybki przelew internetowy (za pomocą zewnętrznego systemu płatności, do którego Klient zostanie przekierowany po złożeniu zamówienia),
 • płatność BLIK,
 • płatność przy użyciu karty płatniczej/kredytowej,
 • płatność przy odbiorze.
 1. Sprzedający zastrzega prawo do ograniczenia wyboru metod płatności w przypadku zamówień o dużej wartości lub w przypadku wszelkiego rodzaju problemów technicznych dotyczących wybranego sposobu opłacenia należności.
 2. Koszt dostawy jest gratis – 0zł.

§ 7

Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od jego wielkości. Standardowo Sprzedający zastrzega prawo do wykorzystania przynajmniej 12 dni roboczych na wykonanie zleconych nadruków na taśmy pakowe PROTAPE. O konieczności wydłużenia tego czasu lub jego skrócenia Klient informowany jest poprzez wiadomości e-mail, przesyłane na adres podany przy rejestracji.
 2. Czas dostawy, od momentu przekazania przez Sprzedającego kompletnego zamówienia do podmiotu dostarczającego przesyłkę uzależniony jest od indywidualnego regulaminu tego podmiotu. Najczęściej okres ten wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru zamówienia. W przypadku odmowy odbioru Sprzedający nie przyjmuje zwrotów ani reklamacji – nie są zwracane środki finansowe za zamówienie.
 4. Do przesyłki z zamówionymi produktami Sprzedający dołącza fakturę VAT. Dokument wysyłany jest również w formie elektronicznej na adres wskazany przy rejestracji. 

§ 8

Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient ma prawo na odstąpienie od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Zasada ta nie dotyczy produktów personalizowanych poprzez indywidualny nadruk – wyroby tego rodzaju nie podlegają zwrotowi.
 3. Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest możliwa tylko w przypadku produktów zamawianych bez opcji dodatkowych (w postaci personalizacji za pomocą nadruku lub innych modyfikacji).

§ 9

Rękojmia za wady – warunki udzielania gwarancji

 1. W przypadku wystąpienia wady produktu, wynikającej z winy Sprzedającego, ponosi on odpowiedzialność za poprawne przygotowanie nowego zamówienia na własny koszt lub zobowiązany jest do zwrócenia Klientowi poniesionych przez niego przy zamówieniu kosztów.
 2. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie produktów, których wadliwość wynika z niedotrzymania warunków umowy sprzedaży przez Sprzedającego. Tym samym gwarancja nie obejmuje wad związanych z nieprawidłowo przesłaną przez Klienta grafiką przeznaczoną do nadruku.  Gwarancja nie obejmuje również pozostałych wad wynikających z niepoprawnego zamówienia ze strony Klienta (wybór złego wariantu taśmy itp.).

§ 10

Warunki ochrony danych osobowych

 1. Sprzedający pozostaje Administratorem danych osobowych, których przechowywanie i przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia Klienta.
 2. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z zasobów administracyjnych Sprzedającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu internetowego PROTAPE wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, to jest 1.06.2023
 2. Kwestie podane w Regulaminie regulowane są przez obowiązujące polskie przepisy prawne.
 3. Klient ma dostęp do aktualnego Regulaminu sklepu internetowego w dowolnym momencie.
 4. O rozstrzyganiu nierozwiązanych polubownie sporów pomiędzy Klientem a Sprzedającym decydują sądy powszechne.

PROTAPE Irena Ejsmont

Reja 8a/37
11-400 Ketrzyn, Polska / Poland

NIP / VAT ID 742-000-19-32

www.protape.pl

hello@protape.pl