Obchodní podmínky internetového obchodu PROTAPE

Platí od 1.6.2023

Následující obchodní podmínky internetového obchodu definují pravidla pro nákupy a vrácení zboží na smluvním základě mezi. Zákazník a Protape.pl (dále jen Prodejce).

§ 1

Obecná pravidla pro používání internetového obchodu Protape.pl

 1. Každý zákazník, který má zájem využít nabídky prodávajícího, je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami internetového obchodu PROTAPE a akceptovat je. 
 2. Souhlas s podmínkami těchto obchodních podmínek je dobrovolný, ale pro zadání objednávky je povinný. 
 3. Prodejce se snaží, aby popisy jednotlivých produktů odpovídaly skutečnosti. Podrobné informace o produktech PROTAPE lze poskytnout dodatečně na vyžádání.
 4. Informace a obrázky uvedené v nabídkách produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrativní charakter a nepředstavují formální uzavření smlouvy, ale pouze výzvu k uzavření smlouvy (podle § 71 občanského zákoníku).
 5. Prodávající se zavazuje poskytovat své služby v souladu s polskými zákony a nejvyššími standardy kvality. 

§ 2

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Uzavření smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím je podmíněno podáním objednávky zákazníkem.
 2. Pro zadání objednávky je nutné vytvořit profil (zákaznický účet). Při vyplňování údajů pro zákaznický účet je nutné uvést pravdivé osobní/firemní údaje a potvrdit je registrací prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve formuláři. Vytvoření Účtu, stejně jako jeho následné vedení v databázi zákazníků, je bezplatné.
 3. Zákazník má přístup k údajům poskytnutým při registraci, jakož i plnou možnost tyto údaje měnit, aby mohl prodávající správně poskytovat služby (to se týká zejména aktualizace osobních údajů). 
 4. Zadání objednávky vyžaduje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu a dodržování jeho pokynů.

§ 3

Pravidla pro zadávání objednávek v internetovém obchodě Protape.pl

 1. Zákazník dokončí objednávku sám po přihlášení ke svému zákaznickému účtu zaregistrovanému v souladu s ust. 2 Zákaznického účtu.
 2. Zákazník si z nabídky vybere produkt nebo produkty, o které má zájem, a postupně je přidá do košíku výběrem příslušných možností nákupu. U každého výrobku poskytuje Prodávající různé další možnosti, včetně možnosti zvolit počet kusů výrobku v dané objednávce.
 3. Při objednávání potištěné lepicí pásky musí zákazník uvést grafiku s logem/textem/jinými informacemi, které mají být umístěny na povrchu pásky. Pokud je objednáno několik samostatných variant pásky, musí být grafika připojena ke každému typu výrobku zvlášť. 
 4. Přiložením grafiky k objednávce zákazník potvrzuje, že k ní má majetková práva. Obsah grafiky nesmí porušovat ustanovení polského práva.
 5. Vybraný produkt se vloží do košíku zákazníka výběrem možnosti "Přidat do košíku".
 6. Zákazník má neustálý přehled o svém nákupním košíku a možnost upravovat jednotlivé prvky objednávky - dokud její obsah nepřijme a nepřistoupí k platbě za objednávku. 
 7. Zákazník se zavazuje před podáním objednávky zkontrolovat obsah košíku a správnost vybraných doplňkových možností a přiložené grafiky. Po uzavření transakce nebude možné v objednávce provádět žádné změny.
 8. Po vyplnění obsahu nákupního košíku a kontrole správnosti produktů v něm uložených je nutné nákup potvrdit - výběrem možnosti "Objednat a zaplatit". Zákazník bude přesměrován na platební formulář a výběr způsobu dopravy. 
 9. Jakmile zákazník zvolí vybraný způsob platby, je možné jej přesměrovat na externí systém platebních služeb vhodný pro daného poskytovatele (bankovní převod, BLIK a podobně).
 10. Správně provedená objednávka a platba je potvrzena automatickým e-mailem zaslaným prodávajícím na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při registraci účtu.

§ 4

Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy prodávající zašle zákazníkovi potvrzení objednávky.
 2. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi výrobky uvedené v objednávce, a to ve lhůtě uvedené u vybrané nabídky výrobků. O dalších fázích plnění objednávky je zákazník informován prostřednictvím e-mailů a/nebo příslušných zpráv evidovaných v účtu zákazníka, který mu patří.
 3. Vzhledem k nutnosti personalizace výrobků objednaných zákazníkem (personalizace se provádí nanesením individuálního otisku na povrch pásky) nelze objednané výrobky vrátit.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za to, že si zákazník zásilku nevyzvedne - nevyzvednutí zásilky neznamená, že platba za objednávku může být vrácena.

§ 5

Celkové náklady na objednávku

 1. Platná cena výrobku je uvedena u každého výrobku ve vzorci vynásobeném počtem kusů (minimální objednávka je 36 kusů balicí pásky). 
 2. Po přidání produktů do košíku a výběru způsobu platby se zákazníkovi zobrazí náhled celkové ceny objednávky.
 3. Všechny ceny uvedené na stránkách internetového obchodu Protape.pl jsou včetně DPH a jsou uvedeny v polských zlotých.
 4. Případné poplatky za doplňkové možnosti k objednávce jsou uvedeny v přehledu v zákaznickém košíku.

§ 6

Pravidla pro úhradu nákladů na objednávku a dodání

 1. Prodávající poskytuje zákazníkovi možnost využít různé platební metody:
 • rychlý online převod (prostřednictvím externího platebního systému, na který bude zákazník přesměrován po zadání objednávky),
 • Platba BLIK,
 • platba debetní/kreditní kartou,
 • platba na dobírku.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo omezit výběr platebních metod v případě objednávek vysoké hodnoty nebo v případě jakéhokoli technického problému týkajícího se zvolené platební metody.
 2. Náklady na doručení jsou zdarma - 0 PLN.

§ 7

Dodací lhůta a dodání

 1. Doba dodání závisí na velikosti objednávky. Prodávající si standardně vyhrazuje právo využít na realizaci objednaných potisků na obalových páskách PROTAPE minimálně 12 pracovních dnů. O nutnosti prodloužení nebo zkrácení této doby bude zákazník informován e-mailem, zaslaným na adresu uvedenou při registraci.
 2. Doba dodání od okamžiku předání kompletní objednávky prodejcem zprostředkovateli dodání závisí na individuálních předpisech zprostředkovatele. Nejčastěji se tato doba pohybuje mezi 1 a 3 pracovními dny. 
 3. Zákazník je povinen si objednávku neprodleně vyzvednout. V případě odmítnutí převzetí nebude prodávající přijímat vrácení zboží ani reklamace - za objednávku nebude poskytnuta náhrada.
 4. Prodávající přiloží k zásilce objednaných výrobků fakturu s DPH. Doklad je rovněž zaslán elektronicky na adresu uvedenou při registraci. 

§ 8

Zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobku.
 2. Toto pravidlo se nevztahuje na výrobky s individuálním potiskem - takové výrobky nelze vrátit.
 3. Možnost odstoupit od kupní smlouvy je možná pouze u výrobků objednaných bez dalších možností (v podobě personalizace s potiskem nebo jiných úprav).

§ 9

Záruka za vady - podmínky pro poskytnutí záruky

 1. V případě vady výrobku způsobené zaviněním prodávajícího odpovídá prodávající za správné vyhotovení nové objednávky na vlastní náklady nebo je povinen uhradit zákazníkovi náklady, které zákazníkovi vznikly s objednávkou.
 2. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, jejichž vada byla způsobena nedodržením podmínek kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Záruka se tedy nevztahuje na vady související s nesprávně zaslanou grafikou určenou k tisku zákazníkem. Záruka se rovněž nevztahuje na jiné vady vzniklé v důsledku nesprávného objednání ze strany zákazníka (výběr nesprávné varianty pásky apod.).

§ 10

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Prodávající zůstává správcem osobních údajů, jejichž uchovávání a zpracování je nezbytné pro řádné vyřízení objednávky zákazníka.
 2. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu a úplné odstranění z administrativních zdrojů prodávajícího.

§ 11

Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky internetového obchodu PROTAPE vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách, tj. 1.6.2023.
 2. Záležitosti uvedené v těchto podmínkách se řídí platným polským právem.
 3. Zákazník má kdykoli přístup k aktuálním obchodním podmínkám internetového obchodu.
 4. Spory, které nebudou mezi zákazníkem a prodávajícím vyřešeny smírnou cestou, budou řešeny obecnými soudy.

PROTAPE Irena Ejsmont

Reja 8a/37
11-400 Ketrzyn, Polsko / Poland

NIP / VAT ID 742-000-19-32

www.protape.pl

hello@protape.pl