1. Okres Promocji: Promocja „PROMO” obowiązuje do 31.12.2023r.
 2. Uczestnicy: Promocja jest skierowana do klientów, którzy dokonują zakupu taśm z nadrukiem w ramach oferty.
 3. Warunki Promocji:
  • Klient, który dokonuje zakupu taśmy z nadrukiem w jednym kolorze, otrzymuje zniżkę w wysokości 30 zł na nowy wzór z kodem „PROMO30”.
  • Klient, który dokonuje zakupu taśmy z nadrukiem w dwóch kolorach, otrzymuje zniżkę w wysokości 60 zł na nowy wzór z kodem „PROMO60”.
  • Klient, który dokonuje zakupu taśmy z nadrukiem w trzech kolorach, otrzymuje zniżkę w wysokości 90 zł na nowy wzór z kodem „PROMO90”.
 4. Sposób Uzyskania Zniżki: Zniżka obowiązuję dla wybranego produktu z następującymi kodami „PROMO30”, „PROMO60”, „PROMO90”
 5. Ograniczenia:
  • Kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz.
  • Zniżka nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.
  • Klient nie ma prawa do zwrotu kodu promocyjnego ani wymiany go na środki pieniężne.
 6. Zakończenie Promocji: Promocja kończy się automatycznie po upływie okresu promocyjnego.
 7. Zastrzeżenie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 8. Postanowienia Końcowe: Wszelkie spory związane z promocją będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności techniczne uniemożliwiające korzystanie z promocji.

Dane kontaktowe:

+48 667 701 168

protape@protape.pl

Zapoznanie się z regulaminem promocji jest obowiązkowe dla klientów uczestniczących w akcji „PROMO”.